вторник, 24 март 2009 г.

По пътя към изкуството

Нов български университет, департамент История на културата организира
представяне на бакалавърска програма
Култура и изкуство
в рамките на Дните на отворени врати.
Представянето ще бъде на 27 март 2009 г. от 13 часа в зала 127, 1 корпус на
НБУ.
Заповядайте!
http://nbu.bg/index.php?l=425